top of page

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal

gazdálkodási – munkaügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9232 Darnózseli, Ady E.u. 8.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pont: II. besorolási osztály pénzügyi és számviteli feladatkör. 1. melléklet 11. pont: II. besorolási osztály foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi feladatkör 1. melléklet 23. pont: II. besorolási osztály humánpolitikai feladatkör

 

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása

Hivatal, önkormányzat és intézményei munkaügyi feladatainak ellátása

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az önkormányzatok gazdálkodásával kapcsolatos pénzügyi-számviteli feladatok ellátása az ASP szakrendszerben; költségvetési tervezés; előirányzatok felhasználásának ellenőrzése és módosítása; éves beszámoló készítése; könyvelés; állami támogatások igénylése és elszámolása; vagyongazdálkodási feladatok végzése; tárgyi eszközök nyilvántartása; vagyonkataszter kezelése; leltározás; banki utalások; pályázatok benyújtása és elszámolása; adatszolgáltatások és jelentések végzése a jogszabályokban meghatározottak szerint.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,

 • Cselekvőképesség,

 • Büntetlen előélet,

 • érettségi, pénzügyi,

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzatnál szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

 • közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga

 • mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti szakmai önéletrajz

 • iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

 • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

 • nyilatkozat a vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség vállalásáról

 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően 2023. április 3. napjával tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt ad Veilandics Eszter jegyző a 0630/5418492-es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Darnózseli Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9232 Darnózseli, Ady Endre u 8.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Dar/…./2023 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási – munkaügyi ügyintéző.

 • Elektronikus úton Veilandics Eszter jegyző részére a jegyzo@darnozseli.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a jegyző bírálja el. A formailag és tartalmilag hiánytalan pályázatot benyújtók személyes megbeszélésen vesznek részt. A pályázat kiírója az eredménytelenné nyilvánítás jogát fenntartja.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 20.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

www.darnozseli.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató hat hónap próbaidőt köt ki.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2023. 01. 10.

 

A pályázati kiírás közzétevője a Miniszterelnöki Kormányiroda. A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a Miniszterelnöki Kormányiroda részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

bottom of page