top of page

DARNÓZSELI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00042

DARNÓZSELI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

TOP-2.1.3-16-GM1-2021-00042

 

Pályázati konstrukció: TOP-2.1.3-16 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések

Pályázat címe: Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztése Darnózselin

Kedvezményezett neve: Darnózseli Község Önkormányzata

Kedvezményezett címe: 9232 Darnózseli, Ady Endre u. 8.

Konzorciumi partnerek: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Elnyert támogatás: 51 000 000 Ft

A projekt összköltsége: 51 250 208 Ft

Finanszírozó alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt célja:

Az általunk megvalósítani kívánt beruházás fő célja, a Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések című TOP-2.1.3-16 pályázati felhívás célkitűzéseivel összhangban, az érintett településen alapvetően helyi léptékben felmerülő és megoldható környezeti problémák kezelése.

A beruházás elsősorban a településen lakók közegészségügyi, életminőségi, illetve gazdasági szükségleteit hivatott kielégíteni, de további cél a térség környezetvédelmi és ökológiai állapotának megőrzése, illetve javítása, ezek közül is elsősorban a felszín alatti ivóvízbázisok védelme, illetve az élő vízfolyások vízminőségének javítása.

Az épített környezet megóvása érdekében alapvető cél a vízfolyások okozta helyi vízkárok és a belvizek okozta elöntések csökkentése. Ennek érdekében cél a belvíz által okozott vízkár-veszélyeztetettségek csökkentése, melyet a belterületi csapadékvíz elvezető rendszerek kiépítésével, a belvízcsatornák rekonstrukciójával, építésével, a külterületről érkező vizek felfogásával és ezek összehangolt fejlesztéseivel kívánunk megvalósítani.

A tervezett beruházás az elavult, illetve hiányzó csapadékvíz-elvezető rendszer teljes kiépítését hozhatja el. A végcélnak tekintett összehangolt vízelvezető rendszer kialakításával a területet elöntő csapadékvizek előfordulási valószínűsége csökkenni fog. A talajvízszint emelkedése megszűnik, a lakóépületek vizesedése megáll. Az esetlegesen felvizesedett falak kiszáríthatók lesznek. A víz tartózkodási idejének lerövidítésével csökken a pangó vizek kialakulásának valószínűsége.

A medrek burkolásával, megfelelő eséstörések kialakításával szabályozhatóvá válik a víz levezetése. Az eróziós folyamatok lecsökkenek, a talajpusztulása nem következik be, és a befogadók hordalékkal való terhelése lecsökken. A zárt rendszerű csapadékvíz elvezetéssel az utcák rendezett, esztétikus megjelenése is biztosított lesz.

Céljaink között szerepel a Darnózseli csapadékvíz-elvezető hálózat hidraulikai hatékonyságának megoldása. Itt nem csak a megfelelő elvezető elem (árok) méretek kialakításáról, a kellő szintben elhelyezett és kellő átfolyási szelvénnyel rendelkező átereszekről van szó, hanem a teljes rendszer működéséről. Ki kell alakítani a település domborzati viszonyainak megfelelően olyan fő elvezető útvonalakat, gyűjtőket, amelyek összeszedik a kisebb csatornák, árkok vizét. Ezeket a fő elvezetési útvonalakat kiemelten kell fenntartani, kezelni, hiszen ezek megfelelő működése alapvető a település mentesítése szempontjából. Hiába vannak a kisebb árkok, az ezeken lévő kapubejárók jó állapotban, ha az összegyűlt víz településről történő, intenzív kivezetése nincs megoldva.

Közreműködő szervezet: Magyar Államkincstár Győr-Moson-Sopron Vármegyei Igazgatósága

Kapcsolat: polgarmester@darnozseli.hu

A projekt fizikai befejezésének határideje: 2023.09.30.

 

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

 

1. mérföldkő: A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Teljesül a kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás, a szükséges hatósági engedélyezési folyamatok lezárásával együtt.

Engedélyezési és kiviteli tervek elkészültek. A vízjogi létesítési engedélyt megkaptuk.

2. mérföldkő: Közbeszerzés lefolytatása. A beruházással érintett ingatlanok rendezett tulajdonviszonyának igazolása.

A kivitelezésre vonatkozó beszerzés eredményesen lezárult, a nyertes vállalkozóval a vállalkozói szerződést megkötöttük.

A fejlesztéssel érintett ingatlanok a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonában vannak. A közútkezelői hozzájárulás rendelkezésre áll.

 

3. mérföldkő: Megkezdődnek a kivitelezési munkálatok, az építési munkálatok készültségi foka eléri az 50%-ot.

A munkaterület átadás-átvétele 2023.04.25-én megkezdődött és lezárult 2023.05.04-én. A kivitelező az e-naplóban 2023. május. 04-én vette át a munkaterületet. A Kivitelező a Magyar Közút Nzrt. munkakezdési engedélye birtokában ténylegesen is megkezdte a munkálatokat. A kivitelezés teljesítési határideje a szerződés módosítás szerint 2023. augusztus 31.

 

A kivitelezés 2023.07.31-én 50 %-os szinten állt.

Elkészült munkák:

  • Előkészítő munkálatok, ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fakivágás, bozótírtás.

  • Nyílt földárkos szakaszon árokkotrás.

  • Nyílt burkoltárkos szakaszon bontási munkálatok, zárt és nyitott vízelvezető csatorna építése földmunkálatokkal kompletten (PRT-TB-TBF elemek beépítése, KG PVC 315 műanyag cső beépítése.

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

4. mérföldkő: A kivitelezési munkálatok elérik a beruházás 100 %-os készültségi szintjét.

2023.08.31-én a kivitelezés 100 %-os szinten állt. A műszaki átadás-átvétel 2023.09.04 - 2023.09.12. között megtörtént.

Elkészült munkák:

  • Kitűzések, előkészítő munkálatok, ideiglenes forgalomkorlátozás kiépítése, fakivágás, bozótírtás, hulladék elszállítás. Beton elemek és KG PVC csövek helyszínre szállítása.

  • Nyílt földárkos szakaszon árokkotrás.

  • Nyílt burkoltárkos szakaszon bontási munkálatok, árok burkolás előregyártott betonelemekkel, zárt és nyitott vízelvezető csatorna építése földmunkálatokkal kompletten (PRT-TB-TBF elemek beépítése, KG PVC 315 műanyag cső beépítése).

  • hulladék-elszállítás, padkarendezés.

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

5. mérföldkő: A projekt fizikai befejezése, eredményességmérési indikátor teljesítése. Szemléletformáló, tájékoztató akció lebonyolítása.

A projekt befejezéseként a szemléletformáló rendezvény a helyi iskola diákjainak részvételével lezajlott. Az eseményen többek között előadást hallhattak a diákok a Szigetköz vízhálózatának bemutatásáról, fontosságáról, megóvásáról, valamint a csapadákvíz felhasználásának előnyeiről. Továbbá meglátogattak egy farmot is, ahol szintén szó esett a csapadékvíz gyűjtési módjairól és felhasználásáról. Végül egy játékos vetélkedő keretében mérték össze a tudásukat a gyermekek.


A projekt a tervezett ütem szerint megvalósult.
A kötelező nyilvánosság elemeit teljesítettük.
A projektmenedzsment a tervezett ütemben elvégezte feladatát.

AJ1.jpg
bottom of page