top of page

Fújdogál a szél az Öreg Duna felől

A kedvezményezett neve: DARNÓZSELI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

 

Projekt címe: "Fújdogál a szél az Öreg Duna felől"
 

A szerződött támogatás összege: 59 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100

 

A projekt tartalmának bemutatása:

A pályázat célja volt a szigetközi hagyományaira, legénycéhek felelevenítésére építő közösségfejlesztés. A projekt célja illeszkedett azon szakmai politikai környezethez, mely a célul tűzte ki a helyi közösségek fejlesztése elsősorban települések, településrészek, térségek közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését, a közösségi szerepvállalás erősödését. A projekt keretében a közösségfejlesztés változó, több területen átívelő, és azok módszereit bevonva került megvalósításra. A helyi cselekvési terv alapján a térség lakosságának közösségi együttműködését dinamizáló és fenntartó közösségi akciókat, tevékenységeket, eseményeket, programokat, folyamatok megvalósítása a közművelődési, muzeális, könyvtári, intézmények, valamint a projekt célkitűzései által érintett egyéb intézmények, szervezetek együttműködésével kívánta megvalósítani. A projekt keretében közösségfejlesztési folyamatok kezdeményeztünk és valósítottunk meg, azon kulturális, sport , gasztronómia közös pontok mentén melyek e térségre jellemző. A fejlesztés kiemelt figyelmet fordított a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére . Projektünk megvalósítás során, nagy hangsúlyt fektettünk azon civil szervezetek által indított közösségépítő tevékenységekre, mely a települések hagyományaihoz, természeti adottságaira épített. Ennek céljaként már a tervezés során igényfelmérés került kiküldésre a helyi szervezeteknek. Célunk volt a helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, a célcsoportok érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása. Ezen eszközzel egyrészt a közösség építése, az „Én” tudat helyett a „Mi” tudat elmélyítése, a hagyományok, természeti és kulturális értékek felerősítése volt a cél. Projektünk lehetőséget adott egyrészt a civil szervezetek közös cél elérése érdekében létrejött együttműködésére, másrészt a régi hagyományok új innovatív köntösbe bújtatása révén annak népszerűsítésére.


a projekt befejezési dátuma:   2022.05.30.

 

 projekt azonosító száma:    TOP-5.3.1-16-GM1-2017-00004

fujdogal logo.jpg
bottom of page